Stinger Rollerboxen

Offshore ondersteunende diensten en STAALWERK bv zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Recentelijk heeft STAALWERK bv voor SAS Gouda BV stinger rollerboxen gefabriceerd, gelast en [...]

FSB-installatie

In de Direct Sheet Plant van Tata Steel in IJmuiden staat een walsinstallatie. Voor de eindwalsen staat de FSB-installatie (Finishing Mill Scale Breaker). Deze installatie verwijdert de oxidehuid [...]