Met ingang van 1 januari 2019 hebben Tata Steel IJmuiden en Staalwerk een nieuwe overeenkomst gesloten. Staalwerk is al jaren actief op het terrein van Tata Steel te IJmuiden, maar met deze overeenkomst slaan Tata Steel en Staalwerk samen een nieuwe weg in. Staalwerk is trots op deze unieke overeenkomst en kijkt met enthousiasme uit naar de intensievere samenwerking.

Beide partijen hebben gezamenlijk ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van bezettingsgraad, groei, efficiency en verbeteringen aan de installaties. Staalwerk krijgt hierdoor de mogelijkheid om verder te groeien en Tata Steel krijgt meer waarde geleverd voor de door haar ingekochte diensten.

In het afgelopen jaar heeft Staalwerk geïnvesteerd in extra bedrijfsruimte, die goed van pas komt bij het realiseren van de doelstellingen. Wilt u ook een bijdrage leveren deze unieke overeenkomst en ambitieuze doelstellingen? Kijk dan eens op onze vacature pagina.